ลดล้างสต็อค

โคมลอฟท์ รุ่น

EX1

 1,300 

  Hot Price 690.- 

 หมด

โคมloft รุ่น

EX2

 4,150 

Hot Price 2,950.-

ลดเหลือ 1,690.- 

โคมloft รุ่น

EX3

 1,950 

Hot Price 850.-

 หมด

โคมตะแกรง รุ่น

EX4

 2,600 

Hot Price 1,290.- 

ลดเหลือ 790.-

โคมตะแกรง รุ่น

EX5

 3,400 

Hot Price 1,590.-

 ลดเหลือ 990.-

โคมลอฟท์ รุ่น

EX6

 2,700 

Hot Price 1,390.-

หมด 

โคมไฟloft style รุ่น

EX7

 1,600 

Hot Price 790.- 

ลดเหลือ490.- 

โคมไฟloft style รุ่น

EX8

 2,300 

Hot Price 1,090.-

หมด 

โคมไฟloft style รุ่น

EX9

 3,300 

Hot Price 1,950.-

หมด 

โคมไฟวินเทจ รุ่น

EX10

 6,450 

Hot Price 3,900.- 

ลดเหลือ 2,900.- 

โคมไฟloft รุ่น

EX11

 5,400 

Hot Price 2,500.-

หมด 

โคมไฟโมเดิร์น รุ่น

EX12

 4,900 

Hot Price 2,800.-

ลดเหลือ 1,900.- 

โคมไฟretro รุ่น

EX13

 2,800 

Hot Price 1,150.- 

หมด 

โคมวินเทจ รุ่น

EX14

 4,800 

Hot Price 2,900.-

หมด 

โคมไฟretro รุ่น

EX15

 3,450 

Hot Price 1,490.-

 ลดเหลือ 990.-

โคมลอฟท์ รุ่น

EX16

 5,900 

Hot Price 3,500.- 

ลดเหลือ 1,900.- 

โคมloft รุ่น

EX17

 6,200 

Hot Price 3,500.-

หมด 

โคมloft รุ่น

EX18

 5,200

Hot Price 2,500.-

 ลดเหลือ 1,500.-

โคมแก้ว รุ่น

EX19

 7,300 

Hot Price 3,500.- 

หมด 

โคมแก้ว รุ่น

EX20

 7,500 

Hot Price 3,500.-

หมด 

โคมแก้ว รุ่น

EX21

 5,500 

Hot Price 2,650.-

หมด 

โคมไฟ รุ่น

EX22

 3,300 

Hot Price 1,900.- 

หมด 

โคมไฟ รุ่น

EX23

 9,300 

Hot Price 4,500.-

หมด